Pro pacienty

Kompletní rozsah poskytované zdravotní a porodnické péče naleznete v sekci O nás.

Ceník služeb hrazených pacientkou:

Sepsání žádosti o přerušení těhotenství1000 Kč
Nehormonální nitroděložní tělísko1000 Kč
Hormonální nitroděložní tělísko 4300 – 5000 Kč
Jednorázová gynekologická zrcadla40 Kč
Depo provera injekce500 Kč
UZ snímek na vyžádání pacientky40 Kč
Administrativní výkon (dle čas náročnosti)100 – 300 Kč
Zakoupení papírové sukně70 Kč

Ceník pro pořízení kopií zdravotnické dokumentace:

ČinnostCena s DPH
Nahlížení do ZD
první hodina pověřeného zdrav. pracovníka240 Kč
každých dalších započatých 30 minut120 Kč
Zhotovení kopie
A4 jednostranná kopie černobílá2 Kč/ks
A4 oboustranná kopie černobílá4 Kč/ks
Odeslání kopie poštou (doporučeně)Dle platného sazebníku České pošty