O nás

Gynekologicko-porodnická ambulance je pod vedením MUDr. Bronislavy Dostálové provozována již od roku 1983. V roce 1993 se stala soukromou a 2011 byla transformována na společnost s ručením omezeným Dostálová Gynekologie s.r.o., IČO 28743016. Naše gynekologická ambulance využívá v péči o ženy moderní přístrojové vybavení, které umožňuje dokonalejší diagnostiku jak u gynekologických pacientek, tak i u těhotných žen. Zdravotnické zařízení je akreditováno dle národních akreditačních standardů Spojené akreditační komise ČR a v praxi uplatňuje program kontinuálního zvyšování kvality a bezpečnosti péče.

Gynekologická ambulance se nachází v prostorách Zdravotnického střediska na Březenecké ulici 4804, v Chomutově, v centru sídliště Březenecká ve 2. patře. V Zdravotnickém středisku jsou zároveň dostupní dětští lékaři, odběrová laboratoř, lékárna U lípy, obvodní lékaři a rehabilitace. Poskytujeme komplexní ambulantní gynekologickou a porodnickou péči ženám od 15 let. Registrujeme nové pacientky po osobní, telefonické nebo emailové domluvě.

Zařízení má uzavřeny dlouhodobě smlouvy se zdravotními pojišťovnami 111, 201, 205, 207,211 a 213.

Zaměstnanci gynekologické ambulance:
 • Bronislava Dostálová, člen ČLK, člen České gynekologicko – porodnické společnosti, člen Sdružení soukromých gynekologů, člen UZ sekce gynekologicko – porodnické společnosti, držitel Diplomu celoživotního vzdělávání
 • Libuše Kubátová, všeobecná sestra
 • Lucie Sekerová, DiS. – ženská sestra, tč. MD
Rozsah poskytované zdravotní péče:
 • preventivní gynekologické prohlídky – kolposkopie, odběr onkologické cytologie, palpační a ultrazvukové gynekologické vyšetření
 • dispenzarizace patologických stavů vyžadující častější kontrolní gynekologická vyšetření
 • diagnostická a léčebná péče gynekologických onemocnění
 • antikoncepce, edukace a předpis hormonální antikoncepce, edukace a zavádění nitroděložních nehormonálních a hormonálních tělísek
 • péče o ženy v období klimakteria, edukace a ev předpis HRT
 • péče o ženy s močovou inkontinencí
 • odesíláme ženy na preventivní mamografické vyšetření od 45 roku věku
 • základní vyšetření žen s poruchami plodnosti a poučení o možnosti další péče v centrech zaměřených na léčbu neplodnosti

V gynekologické ambulanci provádíme odběry krve, odběr mikrobního obrazu poševního, HPV testů (Human papiloma virus).

Při zajišťování a poskytování péče spolupracuje naše zařízení zejména s Gynekologicko-porodnickým oddělením chomutovské nemocnice, která je součástí Krajské zdravotní a.s., ale i s dalšími okolními i vzdálenějšími nemocničními zařízeními. V Chomutovské gynekologii jsou speciální poradny pro sledování onkologických pacientek, rizikově těhotných pacientek s možností odběrů plodové vody v graviditě z genetických důvodů. Ale i akreditovaná urogynekologická poradna, kam v případě potřeby pacientky odesíláme a kde je jim zajištěna kompletní operační ale i léčebná péče inkontinence močové. Dále spolupracujeme s Bioptickou laboratoří v Plzni, AeskuLab laboratoří v Chomutově, s klinikou GHC v Praze, laboratoří SYNLAB.

K operační léčbě a provedení malých gynekologických zákroků odesíláme naše pacientky na gynekologicko – porodnická oddělní nemocnic v Chomutově, Kadani, či jiná pracoviště dle výběru pacientky.

Porodnická péče:
 • komplexní ambulantní péče o fyziologická těhotenství
 • péče riziková těhotenství – pokud lze sledovat ambulantně
 • ultrazvuková screeningová vyšetření v průběhu celé gravidity
 • externí kardiotokografické vyšetření
 • edukace těhotných žen

Zdravotnické zařízení klade důraz a doporučuje těhotným ženám provádění kombinovaného screeningu v 1 trimestru těhotenství, který je zaměřen na časnou detekci vývojových vad plodu. Spolupracujeme s centrem v Ústí nad Labem, v Karlových Varech, Plzni, případně s pražskými pracovišti např. klinikou GENNET.

Zajišťujeme screeningové ultrazvukové vyšetření těhotenství ve 20. a 30 týdnu těhotenství ve spolupráci i s gynekologicko – porodnickým oddělením nemocnice Chomutov a s fetální echokardiografickou ambulanci pediatrie Chomutov.

Ženy s rizikovým těhotenstvím konsultujeme nebo odesíláme k porodu a těhotenské péči do rizikové poradny v Ústí nad Labem, ale i v Praze Motole, nebo l. LF Praha. Dále odesíláme ženy k péči o poruchy štítné žlázy v graviditě do Endokrinologické ambulance MUDr. Mrugové v Chomutově a do Diabetologické poradny polikliniky MUDr. Kopejtkové ženy s poruchami metabolismu cukru v graviditě.

Zajišťujeme kontroly a péči o ženy v šestinedělí.