Vzhledem k rychle se horšící epidemiologické situaci a urychlenému nárůstu potřeby dalších lůžek pro pacienty s nemocí COVID 19, je s účinností od 22.10 přeměna lůžková stanice gynekologie našeho oddělení přeměněna na COVID oddělení. V souvislosti s tím si Vás dovoluji informovat, jak bude nadále zajištěna péče o pacientky na našem oddělení.

1) Celá porodnice běží dále v plném rozsahu, včetně ambulantní péče. Provoz porodnice zůstane od COVID oddělení zcela oddělen.

2) Akutní gynekologická péče včetně vyšetření v době UPS budou probíhat na gynekologické ambulanci, trvale oddělené od COVID lůžek.

3) Akutní gynekologické zákroky a operace budou probíhat nadále v plném rozsahu. Potřebná hospitalizace bude zajištěna na porodnici, opět plně odděleně od COVID lůžek.

4) Při potřebě delší hospitalizace, která již nebude za současných podmínek v našich množnostech, budeme pacienty dle potřeby překládat na chirurgické oddělení naší nemocnice nebo na gynekologicko porodnické oddělení nemocnice Most.

5) Provoz ambulance zůstává zatím zachován. Zvažte ale prosím, zda Vámi požadované vyšetření či výkony jsou v této době opravdu nutné a nesnesou odklad.

      MUDr. Michal Zeman, Ph.D.
      primář
      Gynekologicko-porodnické oddělení
      Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
      Kochova 1185, Chomutov

                                                           

______________________________________________________________________________

Milé pacientky, provoz gynekologické ambulance je již normální, jen prosíme stále , abyste dodržovaly následující pravidla.

1. Prosím objednávejte se k vyšetření nejlépe telefonicky na čísle 474 655 165.

2. Vzhledem k riziku nákazy prosím nechoďte na vyšetření s nachlazením, kašlem, teplotou – nebo pokud se vrátíte ze zahraničí a nebudete mít jistotu, že nedošlo ke kontaktu s cizinci z rizikových zemí.Totéž platí o Vašich blízkých kteří se z ciziny vracejí a stýkají se s vámi

3. Zatím prosím v naší noste roušky přes nos a ústa. V čekárně udržujte rozestup 1,5 m a nevoďte s sebou doprovod./pokud to není nutné/

Objednací doby se vzhledem k pozdržení plného provozu ordinace poněkud prodlouží, počítejte s tím a buďte trpělivé.

.

                                                         

Vítejte na stránkách Chomutovské gynekologicko-porodnické ambulance Dostálová Gynekologie s.r.o. Naše akreditované zdravotnické zařízení využívá v péči o ženy moderní přístrojové vybavení a vysoká odbornost s citlivým přístupem jsou pro nás na prvním místě.

Mimořádné změny v ordinačních hodinách budeme sdělovat pouze na našich webových stránkách, a to s dostatečným předstihem. V případě Vašich dotazů se nám nebojte napsat, budeme se snažit co nejlépe odpovědět a poradit.